Home

https://geetalankar.blogspot.com/?m=1
खंत काळाची लेबल असलेली पोस्ट दाखवित आहे. सर्व पोस्ट्‍स दर्शवा
खंत काळाची लेबल असलेली पोस्ट दाखवित आहे. सर्व पोस्ट्‍स दर्शवा

खंत काळाची.... #poem

😢😢  *खंत काळाची* 😢😢


सुटला पदर मित्रांनो या जीवनाचा,
उरला नाही अर्थ या क्षणाचा,
सुटली साथ कहर या दाहाचा,,
करावं कायच सुटला हात मैत्रीचा,


आनंदाची गात होता गाणी,
नाही राहत होती गऱ्हाणी,
हर्ष येत व्यक्त होई मनी भाव,
खरेपणावर मृत्यूचा पडला घाव,


विसरणे हे दुःख जगी अशक्य आता,
कायच खेळ देवा मांडला होता,
परीक्षा ही अशी कशी या जीवनाची,
अश्रू दाटत वेळ आली त्रासाची,


अंधार या दिवशी कसाच पसरला,
होईल हा अनर्थ कधीही न जाणला,
ध्येर्य अनेकांचे आज पहा तुटले,
काळजात दुःख मोठे पसरले ,


तोडला तार या आयुष्याचा,
विसर न होणार या प्रसंगाचा,
हारले सारेच खंत या काळाची,
शक्ती लाभो या दुःखाला झेलण्याची...


              प्रकाशसिंग राजपूत